Online consultation

オンライン相談(そうだん) もうしこみ フォーム<Tiếng Việt> Đặt lịch tư vấn qua Internet với văn phòng RINK

Bắt đầu tư vấn qua điện thoại online bằng tiếng Việt, tiếng Philipin và tiếng Indonesia.
Những người không có số ĐT, cũng có thể tư vấn qua ĐT Internet.
Xin xác nhận lịch tư vấn.

Thêm RINK LINE với mã QR

<Filipino/Tagalog> Reservation para sa RINK online consultation.

Pag-umpisa ng Pagkonsulta sa Online sa Vietnamese, FIlipino at Indonesian.
Maaring komunsulta kahit wala kayong telepono o numero ng telepono.
Pakitsek sa kalendaryo ang araw na kayo ay bakante.

Magdagdag ng RINK LINE na may QR code

<Bahasa Indonesia> Aplikasi Konsultasi Online

Kami sediakan pelayanan konsultasi telepon online dalam bahasa Indonesia.
Anda bisa berkomunikasi tanpa nomor telepon Jepang. Silakan manfaatkan konsultasi online dengan SNS.
Silakan mengecek kalender kami untuk jadwal konsultasi.

Tambahkan RINK LINE dengan kode QR