Tư Vấn Hotline cho Thực Tập Sinh

Gửi các bạn ở Nhật Bản,
Giúp đỡ thực tập sinh nước ngoài qua SNS và điện thoại
Tư vấn Hotline miễn phí liên quan đến các vấn đề của thực tập sinh

  • Ngày 16 tháng 1, từ 10:00 đến 16:00
    -Mẫu đăng ký tư vấn: https://forms.gle/BEqr1WqBqd3Yh1347
    Facebook: https://www.facebook.com/HotlineTTS
    TIẾNG VIỆT, TIẾNG NHẬT

-Thực tập sinh có thể tham khảo ý kiến với các chuyên gia như luật sư và công đoàn lao động qua Facebook/Messenger hoặc điện thoại.
-Đây là hoạt động tình nguyện tư vấn miễn phí các vấn đề quan đến dịch bệnh corona,việc bị sa thải, không được trả lương, không có công việc làm, bị quấy rối tình dục, bị chèn ép ức hiếp, tai nạn lao động, không thể trở về nhà, thời gian làm việc dài, v.v.
-Hoạt động tư vấn này dành cho tất cả thực tập sinh đang sinh sống và làm việc trên toàn đất nước Nhật Bản.
-Bạn có thể trao đổi bằng tiếng Việt với phiên dịch viên của chúng tôi.
-Nội dung trao đổi sẽ được bảo mật tuyệt đối.

Các bước cần thực hiện để tham khảo ý kiến
1: Trước khi tư vấn, hãy đăng ký vào form nay trước ngày 15/1.
https://forms.gle/BEqr1WqBqd3Yh1347
2: Hoặc bạn có thể gửi tin nhắn đến trang Facebook này.
https://www.facebook.com/HotlineTTS

Nhà tổ chức: J-CaRM – Ủy ban Di trú và Tị nạn Công giáo Nhật Bản
Mạng cho quyền của thực tập sinh nước ngoài
Hợp tác: Solidarity Network with Migrants Japan(SMJ)
Văn Phòng Tông Đồ Xã Hội Dòng Tên Tokyo

ベトナム人技能実習生ホットライン
日時:2021年1月16日(土)10時〜16時
事前予約フォーム: https://forms.gle/BEqr1WqBqd3Yh1347
Facebook: https://www.facebook.com/HotlineTTS
主催:外国人技能実習生権利ネットワーク/日本カトリック難民移住移動者委員会
協力:移住者と連帯する全国ネットワーク/イエズス会社会司牧センタ